Terma & Syarat DoktorPemasaran

Terma dan Syarat penggunaan Laman, Produk dan Servis

1. Pengenalan

Selamat datang ke DoktorPemasaran. Terma dan syarat ini mengatur penggunaan anda terhadap laman web kami dan perkhidmatan yang kami tawarkan. Dengan menggunakan laman web kami, anda bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat ini.

2. Hak Cipta dan Kekayaan Intelek

Kandungan dalam laman web ini, termasuk tetapi tidak terhad kepada teks, grafik, logo, dan imej adalah hak milik DoktorPemasaran dan dilindungi oleh undang-undang hak cipta. Penggunaan tanpa kebenaran adalah dilarang.

3. Penggunaan Laman Web

Akses: Pengguna bertanggungjawab untuk memastikan akses mereka ke laman web ini tidak menyalahi undang-undang tempatan.

Larangan: Pengguna dilarang daripada menggunakan laman web ini untuk tujuan yang tidak sah, termasuk penghantaran virus, gangguan, atau aktiviti yang merosakkan.

4. Perkhidmatan yang Ditawarkan

Program Mentoring - Terhad untuk 4 sesi bagi setiap bulan. Tiada pemulangan duit atas sebab apa sekalipun.

5. Pembatasan Tanggungjawab

DoktorPemasaran tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian atau kerosakan yang timbul daripada penggunaan laman web ini atau perkhidmatan kami, kecuali yang dinyatakan oleh undang-undang.

6. Pautan ke Laman Web Lain

Laman web kami mungkin mengandungi pautan ke laman web lain yang tidak dikendalikan oleh kami. Kami tidak bertanggungjawab atas kandungan atau amalan privasi laman web tersebut.

7. Perubahan Terma dan Syarat

DoktorPemasaran berhak untuk mengubah terma dan syarat ini pada bila-bila masa. Perubahan akan berkuatkuasa sebaik sahaja dipaparkan di laman web kami.

8. Undang-undang yang Mengawal

Terma dan syarat ini ditadbir dan ditafsirkan menurut undang-undang Malaysia.

9. Maklumat Hubungan

Untuk sebarang pertanyaan atau maklumbalas mengenai terma dan syarat ini, sila hubungi kami melalui termasyarat@doktorpemasaran.com

 

✅ Dengan menggunakan laman web DoktorPemasaran, anda bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat ini.

Disclaimer: Facebook or FB is a Registered Trademark of Facebook.com. Google is a Registered Trademark of Google.com. TikTok is a Registered Trademark of TikTok.com. Our website is not affiliated with Facebook.com, Google.com & TikTok.com in any way, nor does they sponsor or approve any of products. All trademarks mentioned here are copyrighted by their respective owners.

Doktor Pemasaran © Since 2013. Hak Cipta Terpelihara | Privasi Polisi | Terma & Syarat